iDNES.cz / TV program


Ferdo Mravec

  • 11. 3. 2019, 18:15

SeriŠl (1984)

Reěie: Ralph Newman, Jerry Hampeys


66,5 %

Dobrodruěnż seriŠl (1984). Ferdo Mravec, chrobŠk TruhlŪk, Lienka a ÔalöŪ znŠmi hrdinovia preěŪvajķ novť dobrodruěstvŠ v nemeckom animovanom seriŠli. Ferdo je veselż a nebojŠcny mravec s dobrodruěnou povahou, Ťerveno-Ťiernou bodkovanou maöĺou okolo krku a bielo-Ťervenżmi teniskami. Poteöil uě niekoĺko generŠciŪ malżch Ťitateĺov knihy OndÝeja Sekoru. äikovnż a bystrż Ferdo Mravec sa niŤoho nezĺakne, so vöetkżm si dokŠěe poradiĚ. ZŠroveÚ je skvelżm kamarŠtom, ktorż vědy ochotne pomŠha svojim starżm znŠmym aj novżm priateĺom.

PÝidat do mťho TV programu

PÝidat vöechny dŪly seriŠlu

OdvysŪlanť dŪly

UkŠzat vöechny dalöŪ dŪly

HlavnŪ zprŠvy

Hostem RozstÝelu je epidemiolog Petr Smejkal. (4. srpna 2020)
Pro nžkterť je rouöka symbol jednoho politika, mŪnŪ epidemiolog Smejkal

Odpor proti rouökŠm, kterż se objevil v poslednŪ dobž, je pro mnoho lidŪ vżrazem odporu proti vlŠdž, uvedl v rozhovoru pro iDNES.cz hlavnŪ epidemiolog...  celż ŤlŠnek

Ministr ökolství Robert Plaga (ANO) a ministr zdravotnictví Roman Prymula (za...
VlŠda schvŠlila nouzovż stav. OmezŪ ökoly i zŠbavu, uŤitelým dŠ respirŠtory

MinistÝi na mimoÝŠdnťm jednŠnŪ schvŠlili vyhlŠöenŪ nouzovťho stavu od pondžlŪ 5. ÝŪjna na 30 dný. Po jednŠnŪ vlŠdy to uvedl ministr zdravotnictvŪ Roman...  celż ŤlŠnek

Fotografie Libuöe Kyndrové z událostí 21. srpna 1968 získala v soutžěi »eského...
Poslanci kżvli na odökodnžnŪ obžtŪ demonstracŪ v roce 1969, pro i dva z KS»M

Poslanci schvŠlili zŠkon o odökodnžnŪ nžkterżch obžtŪ potlaŤenŪ demonstracŪ k prvnŪmu vżroŤŪ okupace »eskoslovenska v srpnu 1968 vojsky Sovžtskťho svazu a...  celż ŤlŠnek

TV program na celż tżden: »T1, »T2, Nova, Prima, Nova Cinema, Nova 2, Nova Action, Nova Gold, Prima Cool, Prima Love, Prima ZOOM, Barrandov

Najdete na iDNES.cz

mobilnŪ verze
© 1999–2018 MAFRA, a. s., a dodavatelť Profimedia, Reuters, »TK, AP. Jakťkoliv uěitŪ obsahu vŤetnž pÝevzetŪ, öŪÝenŪ Ťi dalöŪho zpÝŪstupÚovŠnŪ ŤlŠnký a fotografiŪ je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakŠzŠno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sŪdlem
Karla Engliöe 519/11, 150 00 Praha 5, I»: 45313351, zapsanŠ v obchodnŪm rejstÝŪku vedenťm Mžstskżm soudem v Praze, oddŪl B, vloěka 1328. VydavatelstvŪ MAFRA, a. s., je Ťlenem koncernu AGROFERT.