iDNES.cz / TV program


Ferdo Mravec

  • 17. 4. 2019, 12:40

SeriŠl (1984)

Reěie: Ralph Newman, Jerry Hampeys


66,5 %

Dobrodruěnż seriŠl (1984). Ferdo Mravec, chrobŠk TruhlŪk, Lienka a ÔalöŪ znŠmi hrdinovia preěŪvajķ novť dobrodruěstvŠ v nemeckom animovanom seriŠli. Ferdo je veselż a nebojŠcny mravec s dobrodruěnou povahou, Ťerveno-Ťiernou bodkovanou maöĺou okolo krku a bielo-Ťervenżmi teniskami. Poteöil uě niekoĺko generŠciŪ malżch Ťitateĺov knihy OndÝeja Sekoru. äikovnż a bystrż Ferdo Mravec sa niŤoho nezĺakne, so vöetkżm si dokŠěe poradiĚ. ZŠroveÚ je skvelżm kamarŠtom, ktorż vědy ochotne pomŠha svojim starżm znŠmym aj novżm priateĺom.

PÝidat do mťho TV programu

PÝidat vöechny dŪly seriŠlu

OdvysŪlanť dŪly

UkŠzat vöechny dalöŪ dŪly

HlavnŪ zprŠvy

Roman Berbr na mimoÝádné valné hromadž Fotbalové asociace »R.
Berbr rezignoval na vöechny funkce. Chovanec odvolŠn jako öťf sudŪch

Roman Berbr uě nenŪ mŪstopÝedsedou fotbalovť asociace. Po svťm zadrěenŪ rezignoval na vöechny svť pozice v hnutŪ. NenŪ tak uě Ťlenem vżkonnťho vżboru asociace...  celż ŤlŠnek

Policie na Staromžstském námžstí pouěila obrnžný transportér, slzný plyn i...
ChuligŠným ze StaromŠku hrozŪ aě öest let. Akci neölo zakŠzat, ÝŪkŠ prŠvnŪk

NŠsilnŪkým, kteÝŪ se po konci nedžlnŪ demonstrace proti vlŠdnŪm opatÝenŪm na Staromžstskťm nŠmžstŪ v Praze stÝetli s policiŪ, hrozŪ za vżtrěnosti aě öest let...  celż ŤlŠnek

Desetitisíce lidí po celé Francii uctily památku stÝedoökolského uŤitele...
Nad uŤitelem vynesli pÝed jeho smrtŪ fatvu. Ve Francii vyöetÝujŪ desŪtky lidŪ

FrancouzskŠ policie po pŠteŤnŪ vraědž uŤitele Samuela Patyho zahŠjila vyöetÝovŠnŪ nžkolika desŪtek islamistý, pÝedevöŪm kvýli jejich pÝŪspžvkým na internetu....  celż ŤlŠnek

TV program na celż tżden: »T1, »T2, Nova, Prima, Nova Cinema, Nova 2, Nova Action, Nova Gold, Prima Cool, Prima Love, Prima ZOOM, Barrandov

Najdete na iDNES.cz

mobilnŪ verze
© 1999–2018 MAFRA, a. s., a dodavatelť Profimedia, Reuters, »TK, AP. Jakťkoliv uěitŪ obsahu vŤetnž pÝevzetŪ, öŪÝenŪ Ťi dalöŪho zpÝŪstupÚovŠnŪ ŤlŠnký a fotografiŪ je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakŠzŠno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sŪdlem
Karla Engliöe 519/11, 150 00 Praha 5, I»: 45313351, zapsanŠ v obchodnŪm rejstÝŪku vedenťm Mžstskżm soudem v Praze, oddŪl B, vloěka 1328. VydavatelstvŪ MAFRA, a. s., je Ťlenem koncernu AGROFERT.