iDNES.cz / TV program


TelevÝzne noviny

  • 18. 6. 2019, 19:00

Zprßvy
stereo vysÝlßnÝ, High Definition

P°idat do mÚho TV programu

P°idat vÜechny dÝly serißlu

DalÜÝ dÝly

Ukßzat vÜechny dalÜÝ dÝly

OdvysÝlanÚ dÝly

Ukßzat vÜechny dalÜÝ dÝly

HlavnÝ zprßvy

IlustraŔní snímek
Co letos p°edvßdÝte, je neuvý°itelnß drzost, spÝlajÝ zßkaznÝci Vodafonu

Kdy× v kvýtnu rozeslal Vodafone textovku informujÝcÝ o zmýný tarifikace u p°edplacenek, zvedlo to vlnu nevole. ZßkaznÝci mu p°ipomnýli, ×e to byl prßvý on, kdo...  celř Ŕlßnek

Generální tajemník ÚV KS╚ MiloÜ JakeÜ hovo°í p°ed okresními komunistickými...
äZagorovß, je to milß holka.ô Od JakeÜova legendßrnÝho projevu ubýhlo 30 let

Nenßpadnř socialistickř kulturßk na okraji Plzný byl mÝstem, kde tehdejÜÝ generßlnÝ tajemnÝk ┌st°ednÝho vřboru KomunistickÚ strany ╚eskoslovenska (┌V KS╚)...  celř Ŕlßnek

IlustraŔní snímek
Po zavedenÝ QR kˇd¨ na popelnicÝch nosÝ lidÚ svÚ odpadky k soused¨m

S plßnem snÝ×it nßklady na likvidaci odpad¨ p°iÜla novojiŔÝnskß radnice. Proto se v uplynulřch mýsÝcÝch na vÜech popelnicÝch objevily QR kˇdy, s jejich× pomocÝ...  celř Ŕlßnek

TV program na celř třden: ╚T1, ╚T2, Nova, Prima, Nova Cinema, Nova 2, Nova Action, Nova Gold, Prima Cool, Prima Love, Prima ZOOM, Barrandov

Najdete na iDNES.cz

mobilnÝ verze
© 1999–2018 MAFRA, a. s., a dodavatelÚ Profimedia, Reuters, ╚TK, AP. JakÚkoliv u×itÝ obsahu vŔetný p°evzetÝ, ÜÝ°enÝ Ŕi dalÜÝho zp°Ýstup˛ovßnÝ Ŕlßnk¨ a fotografiÝ je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakßzßno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sÝdlem
Karla EngliÜe 519/11, 150 00 Praha 5, I╚: 45313351, zapsanß v obchodnÝm rejst°Ýku vedenÚm Mýstskřm soudem v Praze, oddÝl B, vlo×ka 1328. VydavatelstvÝ MAFRA, a. s., je Ŕlenem koncernu AGROFERT.