iDNES.cz / TV program


Ferdo Mravec

  • 23. 6. 2019, 16:55

SeriŠl (1984)

Reěie: Ralph Newman, Jerry Hampeys


66,4 %

Dobrodruěnż seriŠl (1984). Ferdo Mravec, chrobŠk TruhlŪk, Lienka a ÔalöŪ znŠmi hrdinovia preěŪvajķ novť dobrodruěstvŠ v nemeckom animovanom seriŠli. Ferdo je veselż a nebojŠcny mravec s dobrodruěnou povahou, Ťerveno-Ťiernou bodkovanou maöĺou okolo krku a bielo-Ťervenżmi teniskami. Poteöil uě niekoĺko generŠciŪ malżch Ťitateĺov knihy OndÝeja Sekoru. äikovnż a bystrż Ferdo Mravec sa niŤoho nezĺakne, so vöetkżm si dokŠěe poradiĚ. ZŠroveÚ je skvelżm kamarŠtom, ktorż vědy ochotne pomŠha svojim starżm znŠmym aj novżm priateĺom.

PÝidat do mťho TV programu

PÝidat vöechny dŪly seriŠlu

OdvysŪlanť dŪly

UkŠzat vöechny dalöŪ dŪly

HlavnŪ zprŠvy

ilustraŤní snímek
Politika je pŠnskż klub. éeny jsou na kandidŠtkŠch v menöinž, chybŪ kvůty

LetoönŪ volby ěenŠm patÝit zÝejmž nebudou. Do zastupitelstev krajý i do SenŠtu jich kandiduje mťnž neě v minulżch volbŠch. VyplżvŠ to z analżz organizace Fůrum...  celż ŤlŠnek

Prázdná restaurace u praěského Staromžstského námžstí. (29. záÝí 2020)
Prymulýv rťbus. HospodötŪ ÝeöŪ, jak rozdžlit stýl s lavicŪ a kam s ěidlemi

SpoleŤnž s nouzovżm stavem pÝichŠzŪ do Ťeskżch hospod a restauracŪ dalöŪ opatÝenŪ: u jednoho stolu smŪ sedžt maximŠlnž öest lidŪ. Podle nžkterżch provozovatelý...  celż ŤlŠnek

V »esku se v dobž koronaviru konají krajské a senátní volby. Na snímku drive-in...
ANAL›ZA: NejdivnžjöŪ volby. Vżsledek ovlivnŪ druhŠ vlna epidemie koronaviru

ZaŤŪnajŪ volby, kterť se kvýli koronavirovť epidemii mohou stŠt jednžmi z nejpodivnžjöŪch v novodobť historii »eska. A to hned z nžkolika dývodý. Zaprvť jim...  celż ŤlŠnek

TV program na celż tżden: »T1, »T2, Nova, Prima, Nova Cinema, Nova 2, Nova Action, Nova Gold, Prima Cool, Prima Love, Prima ZOOM, Barrandov

Najdete na iDNES.cz

mobilnŪ verze
© 1999–2018 MAFRA, a. s., a dodavatelť Profimedia, Reuters, »TK, AP. Jakťkoliv uěitŪ obsahu vŤetnž pÝevzetŪ, öŪÝenŪ Ťi dalöŪho zpÝŪstupÚovŠnŪ ŤlŠnký a fotografiŪ je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakŠzŠno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sŪdlem
Karla Engliöe 519/11, 150 00 Praha 5, I»: 45313351, zapsanŠ v obchodnŪm rejstÝŪku vedenťm Mžstskżm soudem v Praze, oddŪl B, vloěka 1328. VydavatelstvŪ MAFRA, a. s., je Ťlenem koncernu AGROFERT.