iDNES.cz / TV program


Ferdo Mravec

  • 5. 7. 2019, 12:40

SeriŠl (1984)

Reěie: Ralph Newman, Jerry Hampeys


66,4 %

Dobrodruěnż seriŠl (1984). Ferdo Mravec, chrobŠk TruhlŪk, Lienka a ÔalöŪ znŠmi hrdinovia preěŪvajķ novť dobrodruěstvŠ v nemeckom animovanom seriŠli. Ferdo je veselż a nebojŠcny mravec s dobrodruěnou povahou, Ťerveno-Ťiernou bodkovanou maöĺou okolo krku a bielo-Ťervenżmi teniskami. Poteöil uě niekoĺko generŠciŪ malżch Ťitateĺov knihy OndÝeja Sekoru. äikovnż a bystrż Ferdo Mravec sa niŤoho nezĺakne, so vöetkżm si dokŠěe poradiĚ. ZŠroveÚ je skvelżm kamarŠtom, ktorż vědy ochotne pomŠha svojim starżm znŠmym aj novżm priateĺom.

PÝidat do mťho TV programu

PÝidat vöechny dŪly seriŠlu

OdvysŪlanť dŪly

UkŠzat vöechny dalöŪ dŪly

HlavnŪ zprŠvy

»eská zemždžlská univerzita zruöila na dva dny výuku kvýli zamezení öíÝení...
Praha zŤervenŠ. ZŠkazy nŠvötžv, Vä distanŤnž, rouöky na venkovnŪch akcŪch

Praha na covidovťm semaforu mŪÝŪ do nejvyööŪho, Ťervenťho stupnž ohroěenŪ. PrimŠtor Zdenžk HÝib oznŠmil, ěe se zavede v praěskżch vysokżch ökolŠch distanŤnŪ...  celż ŤlŠnek

»eská poöta v praěských Maleöicích pÝevzala dodávku respirátorý a rouöek, které...
Pracovnice poöty upozornila na öpatnť zachŠzenŪ s rouökami, dostala vżpovžÔ

VlŠda zadala »eskť poötž za ķkol distribuovat v obŠlkŠch rouöky a respirŠtor kaědť osobž staröŪ 60 let. Kdyě jiě bżvala pracovnice poöty Beatrix PodkonickŠ...  celż ŤlŠnek

V Nžmecku se ěáci chrání proti infekci i pÝi hodinách. Pokud nemají rouöky,...
Nžmci kritizujŪ »esko a vzkazujŪ: PodŪvejte se na naöe opatÝenŪ. FungujŪ

Od naöŪ spolupracovnice v Bavorsku KoronavirovŠ propast mezi »eskem a Nžmeckem se nadŠle prohlubuje. Z premianta tÝŪdy se stal problťmovż ěŠk, popisujŪ situaci v »eskť republice spolkovŠ mťdia....  celż ŤlŠnek

TV program na celż tżden: »T1, »T2, Nova, Prima, Nova Cinema, Nova 2, Nova Action, Nova Gold, Prima Cool, Prima Love, Prima ZOOM, Barrandov

Najdete na iDNES.cz

mobilnŪ verze
© 1999–2018 MAFRA, a. s., a dodavatelť Profimedia, Reuters, »TK, AP. Jakťkoliv uěitŪ obsahu vŤetnž pÝevzetŪ, öŪÝenŪ Ťi dalöŪho zpÝŪstupÚovŠnŪ ŤlŠnký a fotografiŪ je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakŠzŠno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sŪdlem
Karla Engliöe 519/11, 150 00 Praha 5, I»: 45313351, zapsanŠ v obchodnŪm rejstÝŪku vedenťm Mžstskżm soudem v Praze, oddŪl B, vloěka 1328. VydavatelstvŪ MAFRA, a. s., je Ťlenem koncernu AGROFERT.