iDNES.cz / TV program


Ferdo Mravec

  • 27. 7. 2019, 12:40

SeriŠl (1984)

Reěie: Ralph Newman, Jerry Hampeys


66,4 %

Dobrodruěnż seriŠl (1984). Ferdo Mravec, chrobŠk TruhlŪk, Lienka a ÔalöŪ znŠmi hrdinovia preěŪvajķ novť dobrodruěstvŠ v nemeckom animovanom seriŠli. Ferdo je veselż a nebojŠcny mravec s dobrodruěnou povahou, Ťerveno-Ťiernou bodkovanou maöĺou okolo krku a bielo-Ťervenżmi teniskami. Poteöil uě niekoĺko generŠciŪ malżch Ťitateĺov knihy OndÝeja Sekoru. äikovnż a bystrż Ferdo Mravec sa niŤoho nezĺakne, so vöetkżm si dokŠěe poradiĚ. ZŠroveÚ je skvelżm kamarŠtom, ktorż vědy ochotne pomŠha svojim starżm znŠmym aj novżm priateĺom.

PÝidat do mťho TV programu

PÝidat vöechny dŪly seriŠlu

OdvysŪlanť dŪly

UkŠzat vöechny dalöŪ dŪly

HlavnŪ zprŠvy

Studenti Gymnázia Na Zatlance mají pÝi vyuŤování rouöky. TÝída je vžtrána okny,...
Nžkterť ökoly kvýli volnu Prymulu vyslyöŪ. NeobchŠzejte nŠs, vzkŠzal Plaga

Ministr zdravotnictvŪ Roman Prymula v ķterż doporuŤil Ýeditelým zŠkladnŪch a stÝednŪch ökol, aby na pŠtek 25. zŠÝŪ vyhlŠsili Ýeditelskť volno. Vznikl by tŪm...  celż ŤlŠnek

Tábor Moria na Ýeckém ostrovž Lesbos zdevastoval poěár. (9. záÝí 2020)
MigraŤnŪ plŠn EU: 10 tisŪc eur za pÝijetŪ migranta, pokuta za odmŪtnutŪ

EvropskŠ komise ve stÝedu pÝedstavŪ plŠn na zmžnu evropskť migraŤnŪ politiky. Podoba nŠvrhu zatŪm nenŪ znŠmŠ, podle agentury Reuters je vöak uzpýsoben...  celż ŤlŠnek

Nový prezident »eské stomatologické komory Roman ämucler hostem diskusního...
Nebudu se hŠdat. ämucler odeöel uprostÝed debaty s Flegrem o covidu

Podle evoluŤnŪho biologa Jaroslava Flegra je potÝeba ölŠpnout v covidovť epidemii na brzdu. ĄHrozŪ tisŪce aě desetitisŪce mrtvżch,ď Ýekl na CNN Prima News....  celż ŤlŠnek

TV program na celż tżden: »T1, »T2, Nova, Prima, Nova Cinema, Nova 2, Nova Action, Nova Gold, Prima Cool, Prima Love, Prima ZOOM, Barrandov

Najdete na iDNES.cz

mobilnŪ verze
© 1999–2018 MAFRA, a. s., a dodavatelť Profimedia, Reuters, »TK, AP. Jakťkoliv uěitŪ obsahu vŤetnž pÝevzetŪ, öŪÝenŪ Ťi dalöŪho zpÝŪstupÚovŠnŪ ŤlŠnký a fotografiŪ je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakŠzŠno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sŪdlem
Karla Engliöe 519/11, 150 00 Praha 5, I»: 45313351, zapsanŠ v obchodnŪm rejstÝŪku vedenťm Mžstskżm soudem v Praze, oddŪl B, vloěka 1328. VydavatelstvŪ MAFRA, a. s., je Ťlenem koncernu AGROFERT.