iDNES.cz / TV program


Ze soudnÝch spis¨

  • 29. 7. 2019, 1:05

Serißl USA/N (1996)

Krimiserißl USA/N (1996-2005)

P°idat do mÚho TV programu

P°idat vÜechny dÝly serißlu

DalÜÝ dÝly

Ukßzat vÜechny dalÜÝ dÝly

OdvysÝlanÚ dÝly

Ukßzat vÜechny dalÜÝ dÝly

HlavnÝ zprßvy

IlustraŔní snímek
Umýle vytvo°enÚ bu˛ky lÚka°¨m pom¨×ou zjistit, zda lÚk u pacienta zabere

S epilepsiÝ ×ije v ╚eskÚ republice p°ibli×ný 80 tisÝc lidÝ, Ŕtvrtinu z nich tvo°Ý dokonce dýti. LÚka°i v souŔasnÚ dobý zkouÜejÝ novř zp¨sob lÚŔby ľ testovßnÝ...  celř Ŕlßnek

George Bush
Nevolte ho, on um°el. AmerickÚ prezidentskÚ volby jako Vysokß Ükola podraz¨

V Americe se u× zase hovo°Ý o Üpinavřch volebnÝch tricÝch, ale to nenÝ nic novÚho. Kdy× se blÝ×Ý volby, na vodÝtku si velmi Ŕasto vedou i podrazy. Na pßr z...  celř Ŕlßnek

Restaurace Ladronka p°ed rekonstrukcí. (13. °íjna 2020)
BlikaŔky, poutaŔe, polepy. Prazdroj zbavuje hospody chaotickÚ reklamy

NeŔitelnÚ nßpisy, blikajÝcÝ ×ßrovky, poutaŔe a polepy. ╚eskÚ hospody j