iDNES.cz / TV program


Ferdo Mravec

  • 26. 9. 2019, 12:30

SeriŠl (1984)

Reěie: Ralph Newman, Jerry Hampeys


66,4 %

Dobrodruěnż seriŠl (1984). Ferdo Mravec, chrobŠk TruhlŪk, Lienka a ÔalöŪ znŠmi hrdinovia preěŪvajķ novť dobrodruěstvŠ v nemeckom animovanom seriŠli. Ferdo je veselż a nebojŠcny mravec s dobrodruěnou povahou, Ťerveno-Ťiernou bodkovanou maöĺou okolo krku a bielo-Ťervenżmi teniskami. Poteöil uě niekoĺko generŠciŪ malżch Ťitateĺov knihy OndÝeja Sekoru. äikovnż a bystrż Ferdo Mravec sa niŤoho nezĺakne, so vöetkżm si dokŠěe poradiĚ. ZŠroveÚ je skvelżm kamarŠtom, ktorż vědy ochotne pomŠha svojim starżm znŠmym aj novżm priateĺom.

PÝidat do mťho TV programu

PÝidat vöechny dŪly seriŠlu

OdvysŪlanť dŪly

UkŠzat vöechny dalöŪ dŪly

HlavnŪ zprŠvy

V italském Turínž propukly nepokoje v reakci na nové vládní restrikce v...
ItŠlie jako »esko. Postupnť zavŠdžnŪ restrikcŪ nefunguje, lidť se bouÝŪ

ItŠlie znovu ŤelŪ vżraznťmu nŠrýstu poŤtu pÝŪpadý covidu-19. Zemž, kterŠ byla v poslednŪ dobž vykreslovŠna jako vzor boje s nŠkazou, musela pÝistoupit k...  celż ŤlŠnek

äéf »eské lékaÝské komory Milan Kubek v RozstÝelu (9. Ýíjna 2020)
Kubek lituje, ěe moderŠtor exhiboval. Nejde o trhy, lidť nesmŪ nikam, mŪnŪ

Prezident »eskť lťkaÝskť komory Milan Kubek zpžtnž lituje, ěe kvýli moderŠtorovž exhibici nevyuěil Ťas na obrazovkŠch TV Nova k informovŠnŪ veÝejnosti o...  celż ŤlŠnek

Prezident Donald Trump v pÝedvolební debatž s Joem Bidenem (30. záÝí 2020)
GLOSA: Vyhraje Trump, nebo Biden? VŪme pÝedem, jak to vöechno bude

PÝedstavte si na okaměik, ěe jeötž ěijeme v normŠlnŪm svžtž, ve kterťm se i americkť prezidentskť volby odehrajŪ relativnž obvyklżm zpýsobem. ée nenastanou...  celż ŤlŠnek

TV program na celż tżden: »T1, »T2, Nova, Prima, Nova Cinema, Nova 2, Nova Action, Nova Gold, Prima Cool, Prima Love, Prima ZOOM, Barrandov

Najdete na iDNES.cz

mobilnŪ verze
© 1999–2018 MAFRA, a. s., a dodavatelť Profimedia, Reuters, »TK, AP. Jakťkoliv uěitŪ obsahu vŤetnž pÝevzetŪ, öŪÝenŪ Ťi dalöŪho zpÝŪstupÚovŠnŪ ŤlŠnký a fotografiŪ je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakŠzŠno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sŪdlem
Karla Engliöe 519/11, 150 00 Praha 5, I»: 45313351, zapsanŠ v obchodnŪm rejstÝŪku vedenťm Mžstskżm soudem v Praze, oddŪl B, vloěka 1328. VydavatelstvŪ MAFRA, a. s., je Ťlenem koncernu AGROFERT.