iDNES.cz / TV program


Ferdo Mravec

  • 23. 11. 2019, 12:30

SeriŠl (1984)

Reěie: Ralph Newman, Jerry Hampeys

Dobrodruěnż seriŠl (1984). Ferdo Mravec, chrobŠk TruhlŪk, Lienka a ÔalöŪ znŠmi hrdinovia preěŪvajķ novť dobrodruěstvŠ v nemeckom animovanom seriŠli. Ferdo je veselż a nebojŠcny mravec s dobrodruěnou povahou, Ťerveno-Ťiernou bodkovanou maöĺou okolo krku a bielo-Ťervenżmi teniskami. Poteöil uě niekoĺko generŠciŪ malżch Ťitateĺov knihy OndÝeja Sekoru. äikovnż a bystrż Ferdo Mravec sa niŤoho nezĺakne, so vöetkżm si dokŠěe poradiĚ. ZŠroveÚ je skvelżm kamarŠtom, ktorż vědy ochotne pomŠha svojim starżm znŠmym aj novżm priateĺom.

PÝidat do mťho TV programu

PÝidat vöechny dŪly seriŠlu

OdvysŪlanť dŪly

UkŠzat vöechny dalöŪ dŪly

HlavnŪ zprŠvy

Driftující ÝidiŤi ohroěují obyvatele horských obcí (ilustraŤní snímek).
Do zatŠŤky smykem, v obci stovkou. Horskť silniŤky po setmžnŪ okupujŪ drifteÝi

NiŤŪ majetek, ohroěujŪ obyvatele a turisty, öance na jejich dopadenŪ je vöak mizivŠ. VyznavaŤi rychlżch vozý, kteÝŪ s prvnŪm snžhem projŪědžjŪ zatŠŤky smykem,...  celż ŤlŠnek

policie velikonoce ÝidiŤ alkohol kontrola
Zmžnu bodovťho systťmu mýěe zpomalit epidemie. Novela se plŠnuje jiě roky

V letoönŪm roce mžl projŪt Snžmovnou novż bodovż systťm pro ÝidiŤe. Jeho odsouhlasenŪ se vöak kvýli epidemii oddaluje. PÝŪsnžjöŪ pokuty majŪ platit od roku...  celż ŤlŠnek

V centru Prahy probžhla tradiŤní akce »erti na »ertovce. PÝeváěnž rodiny s...
Tradice odolala epidemii. Mžsta zaplnili Ťerti, ale i davy bez rouöek

Ani trvajŪcŪ protikoronavirovŠ opatÝenŪ nepÝekazila v sobotu mikulŠöskou tradici. Na rýznżch mŪstech republiky bylo jako kaědoroŤnž moěnť potkat svatťho...  celż ŤlŠnek

TV program na celż tżden: »T1, »T2, Nova, Prima, Nova Cinema, Nova 2, Nova Action, Nova Gold, Prima Cool, Prima Love, Prima ZOOM, Barrandov

Najdete na iDNES.cz

mobilnŪ verze
© 1999–2018 MAFRA, a. s., a dodavatelť Profimedia, Reuters, »TK, AP. Jakťkoliv uěitŪ obsahu vŤetnž pÝevzetŪ, öŪÝenŪ Ťi dalöŪho zpÝŪstupÚovŠnŪ ŤlŠnký a fotografiŪ je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakŠzŠno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sŪdlem
Karla Engliöe 519/11, 150 00 Praha 5, I»: 45313351, zapsanŠ v obchodnŪm rejstÝŪku vedenťm Mžstskżm soudem v Praze, oddŪl B, vloěka 1328. VydavatelstvŪ MAFRA, a. s., je Ťlenem koncernu AGROFERT.