iDNES.cz / TV program


Ferdo Mravec

  • 28. 11. 2019, 16:50

SeriŠl (1984)

Reěie: Ralph Newman, Jerry Hampeys

Dobrodruěnż seriŠl (1984). Ferdo Mravec, chrobŠk TruhlŪk, Lienka a ÔalöŪ znŠmi hrdinovia preěŪvajķ novť dobrodruěstvŠ v nemeckom animovanom seriŠli. Ferdo je veselż a nebojŠcny mravec s dobrodruěnou povahou, Ťerveno-Ťiernou bodkovanou maöĺou okolo krku a bielo-Ťervenżmi teniskami. Poteöil uě niekoĺko generŠciŪ malżch Ťitateĺov knihy OndÝeja Sekoru. äikovnż a bystrż Ferdo Mravec sa niŤoho nezĺakne, so vöetkżm si dokŠěe poradiĚ. ZŠroveÚ je skvelżm kamarŠtom, ktorż vědy ochotne pomŠha svojim starżm znŠmym aj novżm priateĺom.

PÝidat do mťho TV programu

PÝidat vöechny dŪly seriŠlu

OdvysŪlanť dŪly

UkŠzat vöechny dalöŪ dŪly

HlavnŪ zprŠvy

»ísla z Prahy jsou varovná, zbytek »R mýěe následovat, míní matematik
»Ūsla z Prahy jsou varovnŠ, PES mýěe na stupni tÝi uvŠznout, mŪnŪ matematik

Na prvnŪ pohled to vypadŠ, ěe epidemickŠ situace se zlepöuje a v Praze je uě nžjakou dobu nejlepöŪ. PÝed optimismem ovöem v RozstÝelu varuje matematik Renť...  celż ŤlŠnek

iDNES Premium mýěete mít na Ťtvrt roku za pouhou korunu
ExkluzivnŪ ŤtenŪ i vżhodnť skipasy. ZŪskejte iDNES Premium na Ťtvrt roku za 1 KŤ

OtevŪrŠ se mimoÝŠdnŠ brŠna pro vstup do iDNES Premium. S vŠnoŤnŪ nabŪdkou tÝŪmžsŪŤnŪho pÝedplatnťho za pouhou korunu mýěete aě do ķnora volnž Ťerpat vöechny...  celż ŤlŠnek

Juraj Fabián pÝed zniŤenými garáěemi na Vývozní ulici ve Slezské Ostravž.
»Šst Ostravy ŤelŪ nŠjezdým zlodžjý, lidi džsŪ zvżöenŪ hranice pro pÝestupky

Beznadžji propadajŪ nžkteÝŪ lidť bydlŪcŪ v Hruöovž, ŤŠsti Slezskť Ostravy. Po letech, kdy podle nich ÝŠdžnŪ vżrostký a zlodžjý bylo jeötž snesitelnť, se letos...  celż ŤlŠnek

TV program na celż tżden: »T1, »T2, Nova, Prima, Nova Cinema, Nova 2, Nova Action, Nova Gold, Prima Cool, Prima Love, Prima ZOOM, Barrandov

Najdete na iDNES.cz

mobilnŪ verze
© 1999–2018 MAFRA, a. s., a dodavatelť Profimedia, Reuters, »TK, AP. Jakťkoliv uěitŪ obsahu vŤetnž pÝevzetŪ, öŪÝenŪ Ťi dalöŪho zpÝŪstupÚovŠnŪ ŤlŠnký a fotografiŪ je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakŠzŠno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sŪdlem
Karla Engliöe 519/11, 150 00 Praha 5, I»: 45313351, zapsanŠ v obchodnŪm rejstÝŪku vedenťm Mžstskżm soudem v Praze, oddŪl B, vloěka 1328. VydavatelstvŪ MAFRA, a. s., je Ťlenem koncernu AGROFERT.