iDNES.cz / TV program


Maggie a Bianca - Módní návrháøky (21)

  • 26. 5. 2019, 6:50

Poøad pro dìti (2016)

O Kùlgoustech ani slovo. Maggie je americká dívka, která získá stipendium na Akademii módy v Milánì, jedné z nejprestižnìjších návrháøských škol na svìtì. Bianca je dcerou mocného italského podnikatele, který se velmi angažuje v módním prùmyslu. Tyto dvì dívky se potkají na Akademii módy a zaèátek je bouølivý, protože každá pochází z úplnì jiného svìta a jejich osobnosti jsou v protikladu. Ale jak se znovu a znovu støetávají, lépe se poznají a zaènou si navzájem rozumìt. Spoleènì sestaví kapelu a uèí se, jak vyjádøit svùj hudební talent. (24 min)

Pøidat do mého TV programu

Pøidat všechny díly seriálu

Další díly

Ukázat všechny další díly

Odvysílané díly

Ukázat všechny další díly

Hlavní zprávy

David Rath podal v Litomìøicích kandidaturu do Senátu. (30. èervence 2018)
Cítím se nevinný a svým zpùsobem hrdý, øíká Rath o odsouzení za úplatky

Odvolací pražský vrchní soud ve støedu rozhodl, že bývalý støedoèeský hejtman David Rath je vinen z pøijímání úplatkù za zmanipulovaná výbìrová øízení na...  celý èlánek

Policisté zasahovali v budovì Èeské pošty v ulici Politických vìzòù v centru...
Pošta zruší 7 tisíc pracovních míst, nahradí je moderními technologiemi

Plán restrukturalizace Èeské pošty poèítá se zrušením sedmi tisíc pracovních míst za šest let ze stávajících zhruba 30 tisíc pracovníkù. Vedení podniku...  celý èlánek

Svítání nad Pražským hradem. Ve støedu 26. èervna 2019 je pøedpovìï pro hlavní...
Èesko dnes zasáhne extrémní horko. Teplotní mapy pro nìj nemají barvy

Vysoké teploty, které ve støedu zasáhnou Èeskou republiku, pøekvapily také systém pøedpovìdi poèasí. Tam, kde meteorologický model Aladin poèítá s nejvyššími...  celý èlánek

Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2018 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ÈTK, AP. Jakékoliv užití obsahu vèetnì pøevzetí, šíøení èi dalšího zpøístupòování èlánkù a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IÈ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstøíku vedeném Mìstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je èlenem koncernu AGROFERT.

Pøihlásit pøes Facebook
Pøihlásit pøes Google
Pøihlásit pøes mojeID
Zapomenuté heslo