iDNES.cz / TV program


Maggie a Bianca - Módní návrháøky (19)

  • 26. 5. 2019, 14:50

Poøad pro dìti (2016)

Ten, komu vìøím. Maggie je americká dívka, která získá stipendium na Akademii módy v Milánì, jedné z nejprestižnìjších návrháøských škol na svìtì. Bianca je dcerou mocného italského podnikatele, který se velmi angažuje v módním prùmyslu. Tyto dvì dívky se potkají na Akademii módy a zaèátek je bouølivý, protože každá pochází z úplnì jiného svìta a jejich osobnosti jsou v protikladu. Ale jak se znovu a znovu støetávají, lépe se poznají a zaènou si navzájem rozumìt. Spoleènì sestaví kapelu a uèí se, jak vyjádøit svùj hudební talent. (25 min)

Pøidat do mého TV programu

Pøidat všechny díly seriálu

Další díly

Ukázat všechny další díly

Odvysílané díly

Ukázat všechny další díly

Hlavní zprávy

ilustraèní snímek
Jak se ztrácí peníze z karet: pozor na èínské e-shopy i platby v cizinì

Typická situace pøed létem, když si lidé vybírají, kam pojedou na dovolenou. Èlovìk si pøedem rezervuje ubytování èi auto v pùjèovnì skrz kartu a musí zadat...  celý èlánek

Sobotní bouøka v Jihlavì. (16.6.2019)
Bouøky se pøehnaly nad Èeskem, zasáhly hlavnì støední a východní Èechy

Po vysokých teplotách v sobotu nastoupily bouøky, zpùsobily problémy napøíklad na mnoha místech Støedoèeského kraje. Na pøehradì Slapy se v sobotu odpoledne...  celý èlánek

Ilustraèní snímek
Máme se dobøe a naše zemì vzkvétá, soudí podle prùzkumu CVVM Èeši

Více než polovina Èechù považuje životní úroveò svojí domácnosti za dobrou. A témìø polovina lidí hodnotí kladnì i ekonomickou situaci v Èesku. Vyplývá to z...  celý èlánek

Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2018 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ÈTK, AP. Jakékoliv užití obsahu vèetnì pøevzetí, šíøení èi dalšího zpøístupòování èlánkù a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IÈ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstøíku vedeném Mìstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je èlenem koncernu AGROFERT.